Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č.3/2019
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek č.2/2019
Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o odpadech
Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o komunitní kompostárně
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místních poplatcích
Strategický plán rozvoje obce
Řád veřejného pohřebiště
Plán zimní údržby
Obecně závazná vyhláška
Obecní vyhláška o poplatcích
Vymezení zastavěného území
Památková zóna Libotyně
Povolení ke kácení
Změna kompetencí starosty obce
Jednací řád Obecního zastupitelstva
Poplatky 2018
Jak třídit odpady

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že mnoha občanům (troufneme si říct, že naprosté většině) není jasné, jak třídit různé druhy odpadů,
přidáváme na naše webové stránky návod na třídění. Pozorně čtěte a zkuste se tím řídit a hlavně třídit.


INFORMACE PRO NÁJEMCE HROBU