Obec Radhostice

Vyhlášky

Poplatky 2018

Cena poplatků zůstává stejná jako v roce 2017. Termín pro zaplacení je od 3.1.2018-31.3.2018.

Poplatky můžete zaplatit v úřední hodiny na obecním úřadě

nebo na účet 6921281/0100, nevyplňujte variabilní symbol a do poznámky uveďte jméno a bydliště.

Výše poplatků:

poplatek za odpad  za osobu trvale přihlášenou  -  500,- Kč

poplatek za odpad za rekreační chalupu              -  500,- Kč

vodné za osobu trvale přihlášenou                       -  400,- Kč

Vodné za rekreační chalupu                                 -  800,-Kč

Vodné za jeden kus hovězího dobytka                 -  100,- Kč

Vodné za jeden kus ovce nebo kozy                    -    50,- Kč

Poplatek za jednoho psa                                       -  100,- Kč

Poplatek za jedno auto                                          -   50,- Kč

 

Citace z vyhlášky o poplatcích:

                                                                                                                 čl.č.7

Navýšení poplatku

 

1.Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyzve OÚ občana písemně k zaplacení do 15 dnů od doručení výzvy. Uplyne-li tato lhůta marně vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. Vymáhání nezaplaceného poplatku bude poté provedeno v souladu se zákonem.

2.Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků vyměřené platebním výměrem budou navýšeny na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatků.

 

 


 

 

 

 

Dnes je: 18.06.2019

Svátek slaví: Milan

oddělovač

Anketa

oddělovač

Návštěvnost

Celkem: 439671 Rok: 35830 Měsíc: 3605 Týden: 319 Den: 138 Hodina: 43