Oznámení

Kamerové záznamy z dronu

Vážení spoluobčané,

na kanálu Youtube https://www.youtube.com/channel/UCRIinPZKownt4Dc2qIqlqvA jsme pro Vás umístili amatérské kamerové záznamy ze soukromého dronu, které mimo jiné dokumentují katastrofální stav lesních porostů po kůrovcové kalamitě.

Vaše Obec


Dotační program na DČOV 2020

Vážení spoluobčané,

ZO schválilo na zasedání č.3/2019 dotační program na výstavbu domácích čistíren odpadních vod. Zveřejňujeme dokumenty tohot programu.

Vaše Obec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pravidla.docx 35.3 Kb
smlouva-o-poskytnuti-dotace-vzor.docx 27.4 Kb
vyuctovani-dotace.docx 25.6 Kb
vyzva.docx 23.9 Kb
zadost-o-dotaci-cestne-prohlaseni.docx 25.6 Kb

Obecní znak a vlajka

Vážení spoluobčané,

ZO schválilo na zasedání č.3/2019 dne 9.8.2019 podobu obecního znaku a obecní vlajky obce Radhostice. Znak musí ještě schválit heraldická komise Parlamentu ČR.

Vaše Obec 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
radhostice-znak-a-vlajka-varianta-11.pdf 36.2 Kb

Přerušení dodávky el. energie

Vážení spoluobčané,

připomínáme, že dne 11.9.2019 bude přerušena dodávka el. energie pro Libotyni od 8.00 - 13.00 hodin.

Vaše Obec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
odstavka-11.9..pdf 101.1 Kb
seznam-c.p.-11.9..pdf 15.4 Kb

Obnova katastrálního operátu

Vážení spoluobčané,

v příloze naleznete informační leták k vyhlášené obnově katastrálního operátu.

Vaše Obec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mapovani-letak.pdf 623.4 Kb

Pozvánka na akce Obce Lipovice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
62440880-2687777214584589-1767937598505877504-n.jpg 95.2 Kb
fb-img-1559204218527.jpg 99.3 Kb

Kotlíkové dotace

Vážení občané!

Uveřejňujeme pro Vás informace o poslední možnosti tzv. kotlíkových dotací a nabídku seminářů k tomuto tématu.

Vaše Obec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-seminar-final-orp-prachatice.pdf 50.9 Kb
zakladni-podminky-3.-kolo-kotlikovych-dotaci.pdf 79.7 Kb

Údržba veřejného prostranství

Vážení občané,

na základě dohody s obcí, převzal údržbu veřejného prostranství - sečení trávy - náš Sbor dobrovolných hasičů.

S veškerými požadavky se obracejte na velitele hasičů Jaroslava Mikeše.

Prosíme Vás o vstřícný postoj k údržbě životního prostoru v okolí Vašeho obydlí. Děkujeme těm, kteří nečekají, až trávu poseče někdo jiný a pečují o  veřejný prostor sami od sebe. Vždyť i naši hasiči tuto práci vykonávají ve svém volném čase.

Vaše Obec


Úřední hodiny

Vážení občané,

od 1.6. dochází ke změně úředních hodin na obecním úřadě v Radhosticích.

Nově bude možno vyřídit Vaše záležitosti nejen po telefonické domluvě, ale i v pevné úřední době a to ve středu od 16.00 - 18.00 hodin.

Vaše Obec


Novinka v odpadech

Vážení spoluobčané,

v Radhosticích se objevila nová šedá popelnice. Jdeme vstříc povinnostem obce zajistit řádné třídění odpadů. Tato popelnice je určena pro třídění kovových odpadů od potravin

- víčka od piva a limonád, hliníková víčka a nádobky, kovové plechovky od kompotů, paštik, rybiček apod.

Pokud se popelnice bude úspěšně plnit, objednáme tyto popelnice i do ostatních obcí.


Tvorba obecního znaku a vlajky

Vážení spoluobčané!

Zastupitelstvo obce oslovilo v minulém roce pana Mgr. Jana Tejkala, aby pro naši obec vytvořil  znak a vlajku. V příloze je přiložen komentář k jednotlivým variantám, varianty 1-6 byly diskutovány a na základě našeho požadavku na úpravu byly vytvořeny varianty 7-15. Členové zastupitelstva, kteří se ke znaku vyjadřovali se kloní k variantám 11 a 12, které podle nás nejlépe vystihují symboly obce - sv. Vojtěcha, Jana Nepomuckého, Jakuba Bursu.

Návrh znaku a vlajky schvaluje zastupitelstvo obce, žádáme Vás o vyjádření názoru k navrženým variantám, zejména pak k námi preferovaným variantám 11 - 12. Názor můžete zaslat prostřednictvím našeho mailu : info@radhostice.cz

Většina obcí České republiky již mají svůj znak a vlajku.Všechny schválené znaky obcí najdete na tomto odkazu 

https://rekos.psp.cz/vyhledani-symbolu

 

Pravidla pro tvorbu znaku

Právo na znak a vlajku:

Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu § 34a stanoví, že:

(1) Obce mohou mít znak a vlajku obce.

(2) Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udělit. Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost obce změnit znak nebo vlajku obce.

(3) Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.

Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Žádosti o udělení symbolů obce projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je součástí Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jenž vyslovuje souhlas s návrhy znaků a vlajek obcí.

Tvorba nových obecních symbolů:

 

Znak a vlajka musí respektovat soubor více či méně pevně stanovených heraldických a vexilologických zásad a musí rovněž vykazovat zřetelný významový vztah k lokalitě, kterou reprezentují.

Mezi relevantní tématické okruhy pro tvorbu znaku patří například konstituce

tzv. mluvícího znamení (vyjádření názvu obce), reflexe historické pečetní či razítkové symboliky obce, vyjádření patrona obce, odkaz na význačné události nebo pověsti a mýty v dějinách obce, připomenutí erbovních motivů někdejších feudálních majitelů obce či panství, poukaz na specifické historické či současné řemeslné a jiné pracovní aktivity obyvatel obce, nebo vykreslení určitého relevantního přírodního motivu krajiny, do ž je obec zasazena.

Vlajka obce by měla odpovídat podobě či symbolice znaku obce. Jednou z možností je konstituce geometricky koncipované vlajky ve formě kombinace horizontálních

či vertikálních pruhů a případně dalších geometrických obrazců, barevně odvozených ze znakových tinktur a doplněných fakultativně o některé relevantní znakové figury pro zdůraznění neopakovatelnosti každé vlajky. Čas to - a zejména u lokalit bez

městského statutu, kde vzniká vlajka současně se znakem – se přistupuje rovněž k tzv. opakování znaku, což znamená, že vlajka obce stejnou či velmi podobnou figurální kompozici jako obecní znak.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
313730501ce412413ac8512af2f4df23.jpg 45.5 Kb
benesov-nad-ploucnici-socha-sv.-vojtecha-v-ulici-sokolsky-vrch-2-.jpg 2563.6 Kb
komentar-k-vyvoji-variant-znaku.docx 169.7 Kb
radhostice-znak-a-vlajka-varianty-1-6.pdf 39.9 Kb
radhostice-znak-a-vlajka-varianty-7-15.pdf 77.4 Kb

Sběr nebezpečného odpadu

Vážení spoluobčané,

ve dnech 12. - 14. července se uskuteční sběr nebezpečného a objemného odpadu do kontejneru firmy Rumpold.

Bude probíhat stejně jako v loňském roce na parkovišti před KD v Radhosticích.

Do kontejneru můžete umístit veškerý odpad, který NELZE vytřídit do popelnic na směsný odpad a do kontejnerů na tříděný odpad.

Vaše Obec

 


Prodej palivového dříví

Vážení spoluobčané,

nabízíme Vám možnost nákupu palivového dříví za cenu 300,- Kč.

Předběžný limit 5 m3 na číslo popisné včetně chalupářů.

Zájemci se hlaste  u p. Nohy Jiřího t.728314854. 


Předpouťová zábava v Radhosticích

Vážení spoluobčané,

s předstihem Vás zveme na pozdně odpolední zábavu s odpoledním fotbálkem dne 17.8.2019 před sousedskou poutí ve Lštění, která se koná 18.8.2019. 

Hudba - De Facto Vimperk, občerstvení - grilované prasátko, možné je i nějaké překvapení.

Srdečně Vás zve 

Vaše Obec a SDH.

 


Termín pouti sv. Vojtěcha

Vážení spoluobčané,

vzhledem k množícím se dotazům oznamujeme, že pouť sv. Vojtěcha se koná 28.4.2019.

 


Něco o třídění skla

Vážení spoluobčané,

v tomto videu uvidíte zajímavé informace o třídění skla:

 https://tv.idnes.cz/domaci/trideni-sklo-odpad-zeleny-bily-kontejner-zpracovani-amt-pribram.V181003_213010_xman_smls


Úprava okolí hřbitova ve Lštění

Vážení spoluobčané,

dovolte mi poděkovat panu Zdeňku Vyskočilovi ze Sv. Máří, který v součinnosti s námi provedl doslova zahradnickou úpravu terénu pod hřbitovem ve Lštění. Myslím si, že si to kostel a jeho okolí už dávno zasloužilo.  Podívejte se na foto v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20190325-080045.jpg 2925.4 Kb

Informace o třídění odpadů

Vážení spoluobčané,

na zasedání zastupitelstva obce byly schváleny nové obecně závazné vyhlášky o třídění odpadu a o komunitní kompostárně. K tomuto kroku bylo nutné přistoupit, neboť původní vyhláška již delší dobu neodpovídala zákonným normám ČR.

Novinky:

1.Veškeré komunální odpady můžete třídit  –

plasty, papír, sklo, jedlý olej a směsný komunální odpad  je odvážen přímo z kontejnerů a popelnic umístěných v obci

kovy, objemný odpad a nebezpečný odpad můžete umístit BEZPLATNĚ na Sběrný dvůr ve Vimperku  a nově i ve Vlachovo Březí  /obec opět chystá na letní prázdniny víkendový sběr tohoto odpadu, aby občané ušetřili na dopravě odpadu/

2.Stavební odpad můžete umísťovat  ZA POPLATEK na Sběrný dvůr ve Vimperku a nově i ve Vlachovo Březí

3. Rostlinné zbytky můžete umísťovat nově na komunitní skládce /bývalá skládka komunálního odpadu k Budilovu/

4. Nepotřebný textil můžete nově umísťovat do kontejneru Nadace Sova v Radhosticích

5. Elektroodpad můžete třídit s místními hasiči /ostatní patří do Sběrného dvora/

 

Děkujeme všem našim občanům a také majitelům rekreačních objektů, že budou plně využívat odpadový systém obce, který řeší likvidaci veškerého odpadu vzniklého v Obci Radhostice.

 

Ing. Jan Kofroň

starosta obce

 

 

 


Sběr jedlého oleje

Vážení spoluobčané,

naše obec již téměř rok zajišťuje sběr použitého jedlého oleje. Od roku 2020 bude sběr povinný - viz příloha. Prosíme, šetřete naše životní prostředí a využijte naší nádoby na sběr umístěné v Radhosticích. Děkujeme

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-3.jpg 668 Kb

Obecní kronika

Vážení spoluobčané,

s potěšením Vám oznamujeme, že na našich webových stránkách naleznete nový odkaz /v levém sloupečku dole/, pod kterým je umístěna digitalizovaná kronika obce. Doufáme, že při jejím čtení strávíte příjemné chvilky a oceníte úsilí našich předků zdokumentovat dění v obci a zachovat tak vzpomínky pro další generace. Je pro nás velkou výzvou najít někoho, kdo by v této práci pokračoval, i když s dvacetiletou pauzou.

Vaše Obec

 


Kořenové čistírny

Vážení spoluobčané,

 

na Výroční schůzi obce jsme zmiňovali možnost řešení problémů okolo čištění odpadních vod v naší obci pomocí kořenových čistíren. Pro inspiraci a k zamyšlení Vám dáváme odkaz na jednu z variant takové čistírny http://korenova-cisticka.cz/.

Vaše Obec

 


Hlášení rozhlasu - registrace

Vážení spoluobčané,

na zasedání zastupitelstva obce dne 16.7.2018 jsme se rozhodli, že zkušebně zavedeme systém informování občanů a výstražného systému pomocí aplikace Hlášení rozhlasu, která umožnuje bleskové informování občanů pomocí SMS, emailů nebo přes sociální síť, např. Facebook. Do tohoto systému se můžete sami registrovat přes internetový odkaz http://radhostice.hlasenirozhlasu.cz/, v pravém rohu je odkaz ODEBÍRAT HLÁŠENÍ  nebo pomocí registrace písemné. K této písemné registraci je potřeba formulář, který Vám bude doručen do schránek. Formulář si ho můžete prohlédnout a vytisknout z přílohy. Představení služby naleznete na stránkách https://hlasenirozhlasu.cz/predstaveni.

Do chytrých telefonů si můžete stáhnout přes Google Play i aplikaci Hlášení rozhlasu /pište s háčky a čárkami/, která umožnuje pročítání historie zpráv, veškeré informování bude propojeno i webovými stránkami obce www.radhostice.cz/.

Upozorňujeme, že z důvodu ochrany osobních údajů postupně opustíme informování občanů prostřednictvím  SMS , zasílaných z mobilu a přejdeme na informování pomocí SMS, emailů apod. odesílaných přes Hlášení rozhlasu.cz. Je plně na Vás, jestli se do nového systému přihlásíte a tím vyslovíte souhlas s použitím Vašich osobních údajů. Pokud se nepřihlásíte k zasílání SMS nebo emailů, můžete nahlížet do Hlášení rozhlasu.cz  přes  https://www.radhostice.cz/hlaseni-rozhlasu/ nebo přes aplikaci Hlášení rozhlasu.cz  v smartphonu.

Formulář k registraci v pdf je v příloze.

Hlášení rozhlasu - registrace

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
radhostice-cz-letacek-pro-obcany-novy.pdf 424.8 Kb