Oznámení

Revize komínů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak.pdf 521.5 Kb

Informace občanům o poplatcích na rok 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-obcanum-2021-poplatky.doc 30.2 Kb

Nový zdroj vody pro Radhostice

Vážení spoluobčané,

v minulém týdnu byl po zdlouhavém procesu legalizace připojen nový zdroj vody pro Radhostice - studna Dvorec. Výkop studny provedla firma Šimandl Prachatice. Připojení provedla firma Kvint, o kvalitě práce vypovídají přiložené fotografie.

Děkujeme majitelům pozemků, že umožnili vybudování zdroje pitné vody. Domníváme se, že v budoucnu již nenastane žádný závažný nedostatek vody pro Radhostice.

Váš starosta

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20180927-143157560904872.jpg 5173.4 Kb
img-20180927-143603698792371.jpg 6637 Kb
img-20180927-145511141990410.jpg 7893.5 Kb
img-20180927-145533358605917.jpg 7207.8 Kb
img-20180927-155436568642227.jpg 5458.5 Kb
img-20180927-155933476765093.jpg 6015.1 Kb
img-20201214-125452.jpg 7184.2 Kb
img-20201215-134241.jpg 4509.7 Kb
img-20201218-131545.jpg 5769.2 Kb
img-20201218-131617.jpg 6822.4 Kb
img-20201218-131719.jpg 9265.3 Kb
img-20201218-131735.jpg 9314.9 Kb

Úpravy bývalé prodejny na komunitní centrum

Vážení spoluobčané,

minulý týden byla dokončena projektová dokumentace na přestavbu bývalého obchodu na OÚ s komunitním centrem a bylo zažádáno o stavební povolení. Současně byla podána žádost na MMR o dotaci.

Vás starosta

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
radhostice-kd-studie-kom.centrum-navrh-2-15.5.2020482899516.pdf 26204.1 Kb

Vodovod Libotyně

Vážení spoluobčané,

v minulém týdnu byl položen základ k vybudování vodovodu do Libotyně, která v posledních dvou letech a zejména letos na jaře strádala nedostatkem vody. Na podzim byl  proveden průzkum nevyužitého vrtu na louce před Libotyní. Po prokázání funkčnosti vrtu bylo provedeno důkladné vyčištění, čerpací zkoušky a podrobné rozbory vody. Čerpací zkouška  ukázala, že vrt má denní vydatnost na úrovni minimálně 40 m3 vody a voda je nezávadná.
Přistoupili jsme k urychlenému vypracování zjednodušené projektové dokumentace a na základě toho jsme stihli podat 16.12. žádost o dotaci na Výstavbu přivaděče pitné vody do Libotyně. Máme šanci na získání 80% dotace.

Váš starosta

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
c3.koordinacni-situace-privadec.pdf 488.8 Kb

Dokončená oprava hasičárny v Libotyni

Vážení spoluobčané,

v minulém týdnu byla dokončena oprava hasičárny v Libotyni, která poněkud hyzdila vzhled obce. 

Doufám, že oprava v souladu se závazným stanoviskem Národního památkového ústavu v Č.B. /Libotyně je památková zóna/ přispěla k vylepšení vzhledu obce.

Oprava má na první pohled jednu "vadu". Vrata se zdají být křivá, ale je pouze tím, že je křivě zazděný původní dřevěný překlad nad vraty. Tento překlad jsme pochopitelně v souladu s úctou k práci našich předků ponechali v původním stavu.

Těšíme se, že naši hasiči budou moci hasičárnu využívat.

Váš starosta

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1607704498207.jpg 5568.4 Kb
1607704498216.jpg 6263.4 Kb
1607704498223.jpg 6663.6 Kb
1607704498232.jpg 6468.2 Kb

Oplocení komunitní kompostárny

Vážení spoluobčané,

v minulých dne bylo provedeno plánované oplocení komunitní kompostárny. Je to především z důvodu, že nám někteří kolemjedoucí začali dělat z kompostárny skládku všeho možného. Přísun materiálu bude takto možné lépe kontrolovat. A taky to zde lépe vypadá.devil

Váš starosta

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20201208-101924.jpg 6450.8 Kb
img-20201208-101941.jpg 7049.7 Kb
img-20201208-102003.jpg 6959.7 Kb

Zatékající střecha kulturního domu Radhostice

Vážení spoluobčané,

v rámci nastalé diskuze o projektu nového komunitního centra na sociálních sítích dovolte, abych uvedl na pravou míru desinformaci, která mezi lidmi koluje již delší dobu.
Vzhledem k tomu, že na projektu jsme si dali hodně záležet a nelze mu téměř nic vyčíst, našli si rýpalové jiné téma - zatékající střecha na kulturním domě v Radhosticích.

Dovolím si tedy věc uvést na pravou míru, do střechy "kulturáku" nikde nezatéká. Teorie o zatékání zřejmě využívá fakt, že do sálu KD natekla několikrát voda stropem.
Jednou došlo k proreznutí a prasknutí expanzní nádoby pro kotel na pevná paliva a dvakrát došlo k prasknutí prorezlého vodovodního potrubí v 1.patře v místě bývalé mateřské školky. Potrubí bylo zlikvidováno a nahrazeno plastovým rozvodem zabezpečeným proti zamrznutí topným kabelem.

Přestože jsem střechu osobně již dvakrát kontroloval a nenašel zde jedinou díru, nechal jsem ji znovu zkontrolovat dodavatelem nové střechy na obchodě. Byla jím opět jen potvrzena nepropustnost krytiny.

Váš starosta 

 


Oprava střechy bývalého obchodu ukončení

Vážení spoluobčané,

byla ukončena oprava střechy bývalého obchodu v Radhosticích, akce je 1. etapou rekonstrukce obchodu na nový obecní úřad napojený na komunitní centrum.

Akce byla podpořena z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 částkou 230.000,-Kč.

 

Logo Jihočeského kraje

 

V příloze je architektonická studie, v současné době se zpracovává projektová dokumentace, abychom mohli požádat o dotace.

Vaše Obec
 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20201207-100002.jpg 4418.8 Kb
img-20201207-100012.jpg 4510.9 Kb
img-20201207-100023.jpg 4585.3 Kb
img-20201207-100030.jpg 4862.6 Kb
img-20201207-100453.jpg 4125.4 Kb
img-20201207-100513.jpg 4677.7 Kb
radhostice-kd-studie-kom.centrum-navrh-2-15.5.2020.pdf 26204.1 Kb

Položení věnce k památníku padlých

Vážení spoluobčané,

vzhledem k současným omezením v lockdownu jsme letos nepořádali akci Položení věnce a kytic k památníku padlým na hřbitově ve Lštění. Vlastnoručně vyrobený věnec položili manželé Nohovi bez přítomnosti veřejnosti. Děkujeme jim za iniciativu, na přiloženém fotu vidíte ozdobený památník.

Vaše Obec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cover-2.jpg 330.6 Kb
cover.jpg 211.5 Kb

Nová nařízení Covid

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
co-delat-kdyz-se-zamestanec-nakazi-rijen.docx 24.4 Kb
duvody-prijimani-opatreni.pdf 1006.3 Kb
omezeni-volneho-pohybu-1102-28-20-3-11.pdf 238.1 Kb
potvrzeni-o-nocni-praci.docx 13.4 Kb
zakaz-maloobchodu-a-sluzeb-1103-28-20-3-11.pdf 252.8 Kb

Informace k omezení spojů od 26. října 2020

Vážení cestující,
 

z důvodu zrušení výuky na všech školách z rozhodnutí Vlády ČR v rámci mimořádných protiepidemických opatřeních souvisejících s šířením onemocnění COVID-19 a na základě projednání v Krizovém štábu Jihočeského kraje dne 20. října 2020 Vám oznamujeme, že s platností od 26. října 2020 bude rozsah provozu linek a spojů upraven a omezen do prázdninového provozu (tj. bez školních spojů).

Jízdní řády platné od 26. října 2020 naleznete v internetovém vyhledávači IDOS (www.idos.cz) – aktualizace dat probíhá průběžně (v tuto chvíli nejsou aktualizované). Pro ověření spojení je možné využít telefonní infolinky dopravců.


Opatření se týká následujících autobusových dopravců:
GW BUS a.s.
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.
ČSAD STTRANS a.s.
COMETT PLUS, spol. s r.o.
Štefl-tour Dačice s.r.o.
"Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o."
ICOM transport a.s.


Platnost tohoto opatření je od 26. října 2020 do odvolání.


Informační letáky Min. zdravotnictví Covid

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-vs.-chripka-1-.pdf 2996.9 Kb
letak-mz-co-kdyz-c-.pdf 246.6 Kb
letak-mz-co-kdyz-c-777617016.pdf 246.8 Kb
letak-mz-co-kdyz-kontakt.pdf 266.7 Kb
letak-mz-co-kdyz-pojmy.pdf 235.9 Kb
letak-mz-co-kdyz-priznaky.pdf 245.3 Kb

Obnova křížů ve Dvorci a Lštění

Vážení spoluobčané,

v tomto týdnu byla dokončena obnova 2 křížů - nad Dvorcem na rozcestí ke Lštění a ve Lštění u čp. 9.

Na tuto akci nám byla poskytnuta dotace od Jč. kraje z dotačního programu Kulturní dědictví pro rok 2020. 

Jihočeský kraj

Obnova byla provedena velmi citlivě, malby na plechu jsou velmi vkusné. Je to další příspěvek ke zkrášlení Lštění. 

Váš starosta

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
foto-dvorec-po.jpg 5066.9 Kb
foto-kriz-dvorec-pred.jpg 5505.7 Kb
foto-lsteni-po.jpg 7280.2 Kb
foto-lsteni-pred.jpg 6645.1 Kb

Oprava cestu k vodojemu Radhostice

Vážení spoluobčané,

v tomto týdnu byla zahájena oprava cesty k vodojemu Radhostice u Brda. Cestu se v letošním roce podařilo po letech nečinnosti odkoupit a legalizovat vynětím z půdního fondu.
Na tuto akci není možno získat dotaci, proto bylo osloveno více dodavatelů za účelem co největší úspory financí. Oprava cesty umožní vstup do obecního lesa pro obnovení a údržbu lesního porostu a hlavně umožní údržbu a kontrolu vodojemu a vodních zdrojů.

Váš starosta

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cesta-pred-opravou-1..jpg 8352.6 Kb
cesta-pred-opravou-2..jpg 8106.6 Kb
cesta-pred-opravou-3..jpg 7982.2 Kb
cesta-pred-opravou-4..jpg 8746.2 Kb
oprava-drenaze-1..jpg 7477.3 Kb
oprava-drenaze-2..jpg 7726.7 Kb

Oprava hasičárny v Libotyni

Vážení spoluobčané,

v minulém týdnu byla zahájena oprava hasičárny v Libotyni, která poněkud hyzdila vzhled obce. Po výměně střechy před několika lety nebyla provedeno dozdění západního štítu a hrozilo zhroucení, vrata jsou uhnilá a při otevření po mnoha letech na nás levé křídlo vypadlo.

Doufám, že oprava v souladu se závazným stanoviskem Národního památkového ústavu v Č.B. /Libotyně je památková zóna/ přispěje k vylepšení vzhledu obce.

Váš starosta

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20200709-074551.jpg 5912.7 Kb
img-20200709-074602.jpg 6324.3 Kb
img-20200709-074620.jpg 5442.2 Kb
img-20200709-074702.jpg 6664.9 Kb

Mimořádné opatření - Covid

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb171-20.pdf 117.5 Kb

Mimořádné opatření - Covid

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb169-20-1-.pdf 90.8 Kb

Počty nakažených v jednotlivých obcích

Vážení spoluobčané,

na tomto odkazu konečně najdete dosud přísně utajované počty nakažených v jednotlivých obcích - buď klikem na mapu nebo v levém horním rohu zadáte jméno obce.

 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/mapa-ukazuje-pocet-nakazenych-v-jednotlivych-obcich-40339586#dop_ab_variant=0&dop_req_id=NecoPJtamBO-202010180905&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 


Mimořádné opatření - Covid

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-hromadne-akce-14rijna-03list.pdf 243.8 Kb
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-13-10-2020-do-odvolani.pdf 2148.2 Kb
sb166-20.pdf 263 Kb

Mimořádné opatření - Covid

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf 248.6 Kb

Nařízení vlády

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb082-20-ak.pdf 116 Kb

Nouzový stav - novinky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb080-20-ak.pdf 120.7 Kb
sb081-20-ak.pdf 119.4 Kb

Revize kotlů nabídka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kontroly-kotlu-8.6.2020-9.6.2020.pdf 57.2 Kb

Přerušení dodávky vody Lštění, Dvorec

Vážení spoluobčané,

dne 8.5.2020 ve večerních hodinách bude přerušena dodávka vody v obci Lštění a Dvorec z důvodu čištění vodojemu a výměny hlavního uzávěru.

Dodávka bude obnovena v sobotu 9.5.2020 v odpoledních hodinách.

Omlouváme se za vzniklé problémy.

Vaše Obec


Nové nařízení vlády

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb070-20-ak.pdf 143.6 Kb

Nová nařízení koronavirus

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
6.4.2020-mzdr-15190-2020-3-mo-maloobchodni-prodej-a-prodej-sluzeb-v-provozovnach-1.pdf 251.8 Kb
6.4.2020-mzdr-15190-2020-4-mo-omezeni-pohybu-osob-s-vyjimkami.pdf 248.1 Kb
sb056-20-ak.pdf 104.9 Kb

Opatření v dopravě

http://jikord.cz/cs/novinka/opatreni-ve-verejne-doprave/


Nové dokumenty ke koronaviru

Postih přestupků v souvislosti s krizovými opatřeními vlády

Krizový zákon

Podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v době krizového stavu nesplní některou z povinností podle § 31 odst. 3 písm. a), b) nebo c). Podle § 31 odst. 3 písm. c) je fyzická osoba v době krizového stavu povinna strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu.

Příklady: Skutkovou podstatu přestupku může naplnit např. jednání, jímž fyzická osoba poruší zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál apod. [1]

 

[1] Usnesení vlády č. 247 vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 106/2020 Sb.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prestupky-v-nouzovem-stavu-24.3-upraveno-.docx 47.2 Kb
sb047-20-ak.pdf 98.7 Kb
sb048-20.pdf 130.9 Kb

Výzva občanům

Vážení spoluobčané, 

firma Jihosepar Vimperk žádá všechny občany, aby nevhazovali použité roušky a respirátory do tříděného odpadu. Tento materiál patří jednoznačně do směsného komunálního odpadu.

Děkujeme

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dopis-jihosepar.pdf 489.9 Kb

Nouzová sterilizace roušek

Respirátory jsou určené k jednorázovému použití, nicméně vzhledem k jejich nedostatku je možné nouzově tyto respirátory sterilizovat pro opakované použití. Při preventivním použití tak stále mohou poskytnout lepší ochranu než běžné ústenky (roušky). Katedra jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze doporučuje několik způsobů sterilizace, kterou lze provést i v domácích podmínkách.

 smilie 4881520 1280

  1. Dezinfekce teplem: horkou párou nebo v mikrovlnce (v případě respirátorů bez kovových částí; dle výkonu 3-5 minut; je třeba napřed navlhčit vodou například rozprašovačem; je nutné mít pod dohledem, aby nedošlo ke vzplanutí)
  2. Dezinfekce UV zářením: Kdo má UV lampu, popř. takzvané horské sluníčko, může osvítit z každé strany tři minuty
  3. Chemická dezinfekce: Použít dezinfekční prostředek na plochy (třeba ten, který vyrábí i FJFI ČVUT), nechat oschnout

 

DOPLNĚNÍ (20. března 2020)

Vzhledem k velkému zájmu a řadě otázek k tomuto tématu (zejména u stejného příspěvku na Facebooku) informace doplňujeme. Rady byly připravené proto, aby co nejrychleji nabídly nouzové řešení umožňující opakované použití respirátorů a roušek. Samozřejmě je lepší respirátory i roušky používat v souladu s doporučením výrobce, tedy zpravidla jednorázově. Nicméně i takto nouzově sterilizovaná ochranná pomůcka je lepší než žádná.

Uvedené nápady vycházejí z možností, které má běžná domácnost, proto chybí například možnost sterilizace ozónem.

AD 1) Mikrovlnka

Mikrovlny fungují pro sterilizaci velice dobře, jedná se o metodu založenou na lokálním ohřevu materiálu, sterilizované předměty by měly být vlhké až mokré. Prodávají se i sterilizátory do mikrovlnné trouby, ale postačí i nějaká nekovová nádoba, do které se předmět vloží. Plasty degradují, ale jen pomalu, nebo při zahřátí na velmi vysokou teplotu. Riziko vzplanutí předmětu v mikrovlnce existuje, proto před ním varujeme, ale zase hodně záleží na materiálu. Některé druhy jednorázových roušek se nepodařilo zapálit ani po 30minutovém ohřívání.

Další stručné informace o využití mikrovlnné trouby pro sterilizaci najdete například v tomto článku.

AD 2) UV lampa

Ultrafialové záření (zejména UV-C) hubí bakterie i viry. Poměrně hodně lidí má doma takzvané horské sluníčko. Je pravda, že působí jen na povrchu a sterilizační dávka pro nový typ koronaviru zatím není známa. Samozřejmě je třeba také dát pozor na to, aby UV záření nebyla delší dobu vystavena pokožka, protože hrozí riziko popálenin a další zdravotní komplikace. Každý zdroj UV záření by měl mít návod se specifikací i riziky jeho použití.

AD 3) Chemická dezinfekce

Dezinfekční roztok obsahuje ethanol (asi 75 %), glycerol (asi 2 %), peroxid vodíku (malé množství, asi 5 % tříprocentního roztoku) a vodu. Tento roztok, jehož hustota je blízká hustotě vody, se používá k dezinfekci rukou i na plochy. Je samozřejmě vhodné nechat respirátor či roušku proschnout, aby člověk zbytečně nedýchal alkoholové páry, ale jedná se o vysoce funkční metodu.

Vyvařování: Jde o jednu z nejstarších lidstvu známých metod sterilizace, která je navíc široce dostupná.


Opatření - nákupy senioři

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-doba-pro-seniory.pdf 196.5 Kb

Prokazování totožnost po době platnosti průkazů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanovisko-totoznost-a-povinnosti-001.docx 17.9 Kb

Rozhovor s varováním

Rozhovor, který Vás nenechá v klidu a snad už všem otevře oči.

https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/100287/profesor-valek-babis-nerika-pravdu-stat-nema-zadny-plan-koronavir-neni-pod-kontrolou-a-bude-se-to-zhorsovat.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu


Důležité rady o rouškách

https://video.aktualne.cz/dvtv/rousky-stokrat-jinak-veselovsky-radi-cim-se-od-zitrka-zakryt/r~9f1c0634694111ea80e60cc47ab5f122/


Oznámení České pošty

Aktuální situace v doručování zásilek
 
Doručování zásilek

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je, aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace jsme rozhodli, že v případě uzavřených lokalit budeme jednat s jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi o možnosti doručovat zásilky v dané lokalitě. V případech uzavřených lokalit budou zásilky uloženy bez pokusu o doručení s tím, že jim bude prodloužena ukládací doba.

Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech doručovány. V lokalitách uzavřených krajskými hygienickými stanicemi bude možnost doručování důchodů komunikována s touto organizací. Doručování pak proběhne buď za asistence bezpečnostních složek státu nebo s ochrannými prostředky. Také v ostatních lokalitách bude postup při doručování důchodů upraven tak, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze budou příjemci předávány v obálce pokládané na zem.

U zapsaných zásilek se listovní zásilky vždy uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek bude prodloužena úložní doba na 30 dnů. Balíky se v uzavřených lokalitách uloží bez pokusu o doručení a bude u nich prodloužena úložní doba na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). V ostatních případech u neuzavřených lokalit budou balíky doručovány bez přímého kontaktu s adresátem. Adresát bude vyzván, ať položí osobní doklad na zem nebo jiné vhodné místo a ustoupí. Doručovatel si doklad převezme, ověří totožnost, zapíše. Stejným způsobem mu bude i předána zásilka. Po dokončení doručení ošetří doručovatel své ruce dezinfekčním sprejem.

Propagační materiály nebudou do odvolání doručovány ani přijímány. Je také zastaveno poskytování služby „Komplexní doručení“ a „Odvoz spotřebiče“.

Děkujeme za pochopení
Vaše Česká pošta


Pracovně-právní nároky při epidemii

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-762166913-0-informace-mpsv.pdf 579.7 Kb

Usnesení vlády ze dne 18.3.2020

DŮLEŽITÉ!!!!!

POVINNÉ ROUŠKY A POKYNY PRO PENDLERY!!!!!!!!!

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb041-20.pdf 99.5 Kb

Přechod na DVBT-2 - změna

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

 

jak již z přechozí komunikace víte, ve čtvrtek 19. března 2020 mělo dojít k ukončení původního vysílacího standardu DVB-T z vysílačů Kleť a Mařský vrch, jejichž signál přijímá většina domácností v jižních Čechách. S ohledem na státem nařízená opatření v souvislosti se zvýšeným rizikem výskytu a šíření respiračních onemocnění došlo k posunutí tohoto termínu na 31. března 2020. Obyvatelé domácností, kteří přijímají televizní signál z původní sítě, tak mohou přeladit na kanál 39 až ktomutopozdějšímu, datu. 

 

S jakýmikoli dotazy ohledně termínů vypínání, způsobu přeladění nebo jiných technických problémů můžete kontaktovat Divácké centrum na e-mailu info@ceskatelevize.cz. Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na webu www.digict.cz.

 

S pozdravem

 

Česká televize

Kavčí hory

140 70 Praha 4

info@ceskatelevize.cz

www.ceskatelevize.cz


Důležitý rozhovor, který otevírá oči

Vážení spoluobčané,

i my starostové doufáme, že se jednou konečně k nám dostanou důležité informace. Zatím jsme na tom stejně, jako Vy ostatní.

https://www.youtube.com/watch?v=I2HwuQcyac0


Koronavirus 16.3.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatr-eni-obecne-povahy.docx 32.8 Kb
opatreni-vlady.pdf 1423.4 Kb
priloha-oop897035752.docx 27.3 Kb
sb0034-2020.pdf 95.3 Kb
sb0035-2020.pdf 140.3 Kb
sb034-20-ak.pdf 95.3 Kb

Návod na ušití ochranné roušky

Vážení spoluobčané,

předpokládám, že v příštích dnech přistoupí stát k opatření - povinnému nošení roušek na ústa. Vzhledem k absolutnímu selhání státu v této oblasti, je potřeba se připravit. Internet je plný návodů na ušití. My jsme doma začali šít podle tohoto návodu. https://www.youtube.com/watch?v=fPyltU8Tw-c

Váš starosta


Pokyny pro karanténu na koronavirus

Rady a doporučení pro domácí karanténu

Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny:

1.       Zůstaňte doma

Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma s výjimkou lékařské péče (viz bod 3 a 8 – co dělat před vyhledáním lékařské péče). Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, dokud vám nebude řečeno, že je to bezpečné.

Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jinou osobu. Také si můžete nákup objednat telefonicky nebo mailem (online).  V instrukcích pro dodání zboží musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném místě.

2.       Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti

Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře.

Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid.  Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou.

Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní roušku.

Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň (na koleji apod.), pokud je to možné, nevstupujte do těchto míst, pokud jsou tam přítomni ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní roušku.  Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem a osušte vlastní utěrkou.

3.       Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte

Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.

V případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem, jsou k dispozici nonstop linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370.

K dispozici jsou i infolinky jednotlivých krajských hygienických stanic.

 

4.       Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno 

Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi i v případě návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve stejné místnosti.

5.       Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání

Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na výsledky vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kašli a kýchání jednorázové kapesníky.

Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky (viz bod 10 - nakládání s odpady) a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou (po dobu nejméně 20 sekund), opláchněte si je a důkladně osušte. Stejně tak pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto pravidla osobě, o kterou se stará.

6.       Myjte si ruce

Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět často a důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. Totéž platí pro osoby pečující o kohokoli, kdo je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.

7.       Vyhněte se sdílení domácích potřeb

Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo osoba, o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami ve vaší domácnosti. Po použití těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí.

Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy na SARS-CoV-2 (COVID-19) jsou negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo prát, přečtěte si další pokyny k manipulaci s prádlem níže.

8.       Nezvěte si domů návštěvy

Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.

9.       Domácí zvířata

Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.

10.   Praní prádla

Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.

Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru a očistěte všechny povrchy v okolí pračky.

Prádlo nenoste do veřejné prádelny.

Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

11.   Odpady

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.

12.   Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete

Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do nemocnice.

Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho, kdo je testován na SARS-CoV-2) .

 

Koronavirus - informace

Vážení spoluobčané,

v příloze je odkaz na stránky Min. průmyslu a obchodu s informacemi k zákazu prodejů: 

https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/

a návod na výrobu respirátoru

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nedostatek-masek-cesi-vymysleli-jak-je-vyrobit-z-lahvi-vime-i-jak-na-dezinfekci-93038?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Vaše Obec


Oznámení Finanční správy

 
Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství
 
Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).
 
Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.
 
Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.
 
Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.
 
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.
 
Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.
 
Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.
 
V Praze dne 15. března 2020
 


Koronavirus - nové usnesení vlády

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb033-20-ak.pdf 90 Kb

Koronavirus

Vážení spoluobčané,

v příloze naleznete dokumenty, které vláda schválila v souvislosti s epidemií koronaviru.

Vaše obec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-opatreni-obecne-povahy-mv.docx 46.9 Kb
dodavani-zasilek-v-dusledku-vyskytu-koronaviru.docx 18.2 Kb
informace-k-nouzovemu-stavu.pdf 306.5 Kb
priloha-oop.docx 27.1 Kb
sb0030-2020.pdf 94.1 Kb
sb031-20.pdf 131.1 Kb
zmeny-v-jizdnich-radech-od-16-3.pdf 2346.8 Kb
znovuzavedeni-kontroly-hranic.pdf 1857.9 Kb

Nové dokumenty ke koronaviru

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-opatreni-obecne-povahy-mv604416834.docx 41.9 Kb
informace-ministerstva-spravedlnosti.docx 12.3 Kb
informace-ministerstva-vnitra.docx 13.8 Kb
informace-ministerstva-zemedelstvi.docx 13.4 Kb
oop.pdf 2034.6 Kb
priloha-oop925591770.docx 24.4 Kb
usneseni-vlady.pdf 109.4 Kb

Prodej dříví

Vážení spoluobčané,

Obec Vám nabízí samovýrobu smrkového dřeva z kůrovcové kalamity v obecním lese, cena řeziva 250 Kč za kubický metr a paliva 50 Kč za prostorový metr.

Obec dále nabízí palivové dříví ze skládky, cena 250 Kč za prostorový metr.

Ceny jsou bez DPH.

Zájemci se hlaste na t. 728314854 - p. Noha.

Vaše Obec.
 


Změna osvobození od daně z nemovitosti

Vážení spoluobčané,

v příloze je leták finanční správy s informací o nových osvobozeních na dani z nemovitých věcí.

Vaše Obec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nova-osvobozeni-2020.pdf 226.1 Kb

Seniorské a rodinné pasy

Vážení spoluobčané,

v příloze naleznete informaci o novince Jihočeského kraje - pasy rodinné a seniorské.

Vaše Obec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rodinne-a-seniorske-pasy.doc 36.4 Kb

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Vážení spoluobčané,

v minulých dnech proběhla v naších obcích s finanční pomocí Jihočeského kraje rekonstrukce veřejného osvětlení. Byla provedena především výměna svítidel a jejich doplnění.

Stávající sodíková svítidla byla vyměněna za LED svítidla firmy Philips UniStreet Mini 20 LED, s příkonem 25W a barevností 2000K. Svítidla jsou nastavena tak, že svítí na 100 % výkonu do 22.00 hodin, od 22.00 do 24.00 hodin svítí na 70% a od 24.00 do 5.00 hodin svítí na 50%ní výkon. Od 5.00 hodin se rozsvěcují opět na 100%.

Byla zachována barevnost svítidel 2000 Kalvinů, tj. stejná barevnost, jakou měla stará svítidla. Výměnou svítidel dochází k téměř desetinásobné úspoře elektrické energie a k výrazné úspoře nákladů na opravy.

Doplnění svítidel bude dokončeno v příštím roce a to instalací dvou stojanů se svítidly na cestě k čekárně v Radhosticích.

Výběr těchto svítidel, zejména barevnosti proběhl na základě našeho vyhodnocení vlivu barev na zdraví občanů. Je prokázáno, že spektrum červených barev působí příznivě na tvorbu melatoninu, který výrazně zlepšuje kvalitu spánku. Naopak světla ze spektra modrých barev kvalitu spánku výrazně zhoršuje a tato skutečnost pak vede i ke zdravotním problémům. Důležité je i tlumení svítivosti v nočních hodinách na úroveň menší než 1 lux, což je svítivost pro člověka přirozená a zdravá. Svítidla mají ještě další přednost a to je značné omezení světelného rozptylu. Světla svítí tam, kam mají svítit, tedy pod sebe a ne okolo sebe.

Na podporu našeho rozhodnutí o výběru svítidel si můžete přečíst přiložený krátký text anebo shlédnout pořad Fokus Václava Moravce 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/219411030530010/,

který je celý o problémech s nadměrným svícením a o škodlivosti bílých svítidel s velkým podílem tzv. modrého světla, která se bohužel i v našem okolí vyskytují.

Nejzajímavější část pořadu v délce cca 15 minut najdete na odkazu 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/219411030530010/video/740055

Vaše Obec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
modre-svetlo-negativne-ovlivnuje-spanek.doc 218.6 Kb

Realizace pasportu dopravního značení

Vážení spoluobčané,

v minulých dnech proběhla v naší obci na místních komunikacích a souvisejích státních silnicích realizace schváleného pasportu dopravního značení, která po dlouhých letech napraví stav dopravního značení v obci, neodpovídající zákonu o pozemních komunikacích. Schválení pasportu komunikací a pasportu dopravního značení a uvedení dopravního značení do souladu se zákonem je podmínkou pro získání případných dotací na opravy a rekonstrukce místních komunikací.  V současnosti pracujeme na projektu rekonstrukce propustku v Libotyni na místní komunikaci 2c k Hájnici a dále na projektu výstavby místní komunikace v Radhosticích k vodojemu Brdo. Chceme požádat Min. pro místní rozvoj o dotaci na tyto stavby, pokud bude žádost schválena, bude stavba realizována v příštím roce.

Vaše Obec

 


Rekonstrukce veřejného osvětlení

Vážení spoluobčané,

v týdnu od 25.11. bude v obci probíhat rekonstrukce veřejného osvětlení. Rekonstrukce bude dodavatelsky prováděna pro firmu EON, která akci zastřešuje. Bude provedena výměna a doplnění svítidel za LED svítidla se spotřebou kolem 24 W a s inteligentním režimem nastavování. Lze tedy v pozdních nočních hodinách snížit svítivost a nastavit časy, ve kterých budou svítidla pracovat. Po rekonstrukci osvětlení dojde k šestinásobnému snížení spotřeby elektřiny a po dobu záruky - 10 let ke snížení nákladů na servis na nulu. Akce je financována s pomocí 60%ní dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.

Vaše Obec


Výstavba nového veřejného rozhlasu

Vážení spoluobčané,

v minulých dnech proběhla v obci rekonstrukce veřejného rozhlasu. Rekonstrukce byla provedena osazením nových hlásičů a instalací nového ovládacího zařízení. Funkce veřejného rozhlasu je zajišťována přes vysílací frekvence - tedy bezdrátově. Hlásiče jsou napájeny solárním panelem nebo přivedením elektřiny na sloupy, pokud to situace dovoluje. Provoz rozhlasu bude zahájen při akci Rozsvěcení vánočního stromku v Radhosticích dne 30.11.2019 . Dále bude samozřejmě prováděno informování občanů pomocí SMS zpráv.

Akce je financována s pomocí 60%ní dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.

Vaše Obec


Anděl na drátě

Vážení spoluobčané,

byli jsme požádáni o zveřejnění nabídky na zařízení, které může pomoci při péči o seniory.

Vaše Obec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
andel-na-drate.docx 21.1 Kb
pronajem-sos-hodinek.docx 10.9 Kb

Nové složení zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

oznamujeme Vám, že rezignovali postupně další dva nově ustanovení členové zastupitelstva obce Radhostice, kteří byli v roli náhradníků. Nové složení zastupitelstva najdete na odkazu: https://www.radhostice.cz/obec/zastupitelstvo/

Vaše Obec

 


Akce Čepřovice

Vážení spoluobčané, 

některé sousední obce se "inspirovaly" naším Setkáním rodáků a nechtějí vydělávat na komunitním setkávánífrown

Rádi Vám předáváme pozvánku z Čepřovic:

 

Vážené kolegyně a kolegové,

Dovolte, abych Vás a Vaše občany pozvala k nám do Čepřovic na akci ,,Mezinárodní den seniorů s pivem Bernard a kapelou Šumaváci“ koná se ve čtvrtek 3. 10. 2019 v sále kulturního domu Čepřovice po celou dobu de bude točit pivo Bernard za 15 Kč a na čepu bude Nefiltrovaná 10° a 11° a polotmavá 12°k poslechu a tanci bude hrát kapela Šumaváci.

Děkuji

Barbora Poláčková

Starostka obce

Čepřovice 


Veřejný rozhlas

Vážení spoluobčané,

oznamujeme Vám, že dne 18.9.2019 byl obcí předán do užívání nový místní rozhlas, který umožní rychlé informování obyvatel, zejména starších občanů, kteří nejsou závislí na mobilních telefonech. Místní rozhlas byl pořízen s šedesátiprocentní dotací Jihočeského kraje z Programu rozvoje venkova pro rok 2019.

Vaše Obec


Obnova lesů s pomocí dobrovolných hasičů

Vážení spoluobčané,

hejtmanka Jihočeského kraje nabízí pomoc při obnově lesů po kůrovcové kalamitě prostřednictvím Svazu dobrovolných hasičů.

Zájemci hlaste se na Obecním úřadu.

Vaše Obec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obnova-po-kurovcove-kalamite.pdf 761.3 Kb

Kolaudace

Vážení spoluobčané,

oznamujeme Vám, že se konečně podařilo dotáhnout kolaudaci kulturně sportovního zařízení v Radhosticích /pergoly/. Bylo nutno komplet přepracovat projekt podle skutečného provedení stavby, které neodpovídalo původnímu projektu a doplnit spoustu dokumentů. Je to tady, sláva.

Vaše obec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kolaudacni-souhlas.pdf 173.8 Kb

Sraz rodáků - fotografie

Vážení spoluobčané!

Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit dne 17.8.2019 na Sraz rodáků a pouťovou zábavu v Radhosticích. Podle ohlasů jsme přesvědčeni, že nikdo neodcházel zklamán. Na adresu nás - organizátorů padala jen slova chvály. Naším úkolem však bylo především zajistit zázemí akce (pravda je, že naše mladá a krásná obsluha za pultem byla naprosto úžasná). Ale to, že se všichni dobře bavili bylo zásluhou pouze a jedině Vás - účastníků srazu a patří Vám za to obrovské poděkování. Pro některé z Vás byla účast i tak trochu projevem osobní odvahy, Vám dvojnásobné poděkování. Doufáme, že se podaří akci zopakovat ještě lépe i v příštím roce. 

Za Obec Váš starosta

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-1831.jpg 635.6 Kb
img-1832.jpg 543.2 Kb
img-1833.jpg 485 Kb
img-1835.jpg 851.1 Kb
img-1836.jpg 810.9 Kb
img-1837.jpg 602.7 Kb
img-1841.jpg 644.5 Kb
img-1842.jpg 682.1 Kb
img-1843.jpg 624.6 Kb
img-1846.jpg 422.8 Kb
img-1850.jpg 571.1 Kb
img-1867.jpg 558.1 Kb
img-1874.jpg 553.5 Kb
img-1875.jpg 356.1 Kb
img-1877.jpg 360.1 Kb

Kamerové záznamy z dronu

Vážení spoluobčané,

na kanálu Youtube https://www.youtube.com/channel/UCRIinPZKownt4Dc2qIqlqvA jsme pro Vás umístili amatérské kamerové záznamy ze soukromého dronu, které mimo jiné dokumentují katastrofální stav lesních porostů po kůrovcové kalamitě.

Vaše Obec


Obecní znak a vlajka

Vážení spoluobčané,

ZO schválilo na zasedání č.3/2019 dne 9.8.2019 podobu obecního znaku a obecní vlajky obce Radhostice. Znak musí ještě schválit heraldická komise Parlamentu ČR.

Vaše Obec 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
radhostice-znak-a-vlajka-varianta-11.pdf 36.2 Kb

Obnova katastrálního operátu

Vážení spoluobčané,

v příloze naleznete informační leták k vyhlášené obnově katastrálního operátu.

Vaše Obec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mapovani-letak.pdf 623.4 Kb

Pozvánka na akce Obce Lipovice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
62440880-2687777214584589-1767937598505877504-n.jpg 95.2 Kb
fb-img-1559204218527.jpg 99.3 Kb

Údržba veřejného prostranství

Vážení občané,

na základě dohody s obcí, převzal údržbu veřejného prostranství - sečení trávy - náš Sbor dobrovolných hasičů.

S veškerými požadavky se obracejte na velitele hasičů Jaroslava Mikeše.

Prosíme Vás o vstřícný postoj k údržbě životního prostoru v okolí Vašeho obydlí. Děkujeme těm, kteří nečekají, až trávu poseče někdo jiný a pečují o  veřejný prostor sami od sebe. Vždyť i naši hasiči tuto práci vykonávají ve svém volném čase.

Vaše Obec


Úřední hodiny

Vážení občané,

od 1.6. dochází ke změně úředních hodin na obecním úřadě v Radhosticích.

Nově bude možno vyřídit Vaše záležitosti nejen po telefonické domluvě, ale i v pevné úřední době a to ve středu od 16.00 - 18.00 hodin.

Vaše Obec


Novinka v odpadech

Vážení spoluobčané,

v Radhosticích se objevila nová šedá popelnice. Jdeme vstříc povinnostem obce zajistit řádné třídění odpadů. Tato popelnice je určena pro třídění kovových odpadů od potravin

- víčka od piva a limonád, hliníková víčka a nádobky, kovové plechovky od kompotů, paštik, rybiček apod.

Pokud se popelnice bude úspěšně plnit, objednáme tyto popelnice i do ostatních obcí.


Tvorba obecního znaku a vlajky

Vážení spoluobčané!

Zastupitelstvo obce oslovilo v minulém roce pana Mgr. Jana Tejkala, aby pro naši obec vytvořil  znak a vlajku. V příloze je přiložen komentář k jednotlivým variantám, varianty 1-6 byly diskutovány a na základě našeho požadavku na úpravu byly vytvořeny varianty 7-15. Členové zastupitelstva, kteří se ke znaku vyjadřovali se kloní k variantám 11 a 12, které podle nás nejlépe vystihují symboly obce - sv. Vojtěcha, Jana Nepomuckého, Jakuba Bursu.

Návrh znaku a vlajky schvaluje zastupitelstvo obce, žádáme Vás o vyjádření názoru k navrženým variantám, zejména pak k námi preferovaným variantám 11 - 12. Názor můžete zaslat prostřednictvím našeho mailu : info@radhostice.cz

Většina obcí České republiky již mají svůj znak a vlajku.Všechny schválené znaky obcí najdete na tomto odkazu 

https://rekos.psp.cz/vyhledani-symbolu

 

Pravidla pro tvorbu znaku

Právo na znak a vlajku:

Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu § 34a stanoví, že:

(1) Obce mohou mít znak a vlajku obce.

(2) Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udělit. Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost obce změnit znak nebo vlajku obce.

(3) Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.

Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Žádosti o udělení symbolů obce projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je součástí Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jenž vyslovuje souhlas s návrhy znaků a vlajek obcí.

Tvorba nových obecních symbolů:

 

Znak a vlajka musí respektovat soubor více či méně pevně stanovených heraldických a vexilologických zásad a musí rovněž vykazovat zřetelný významový vztah k lokalitě, kterou reprezentují.

Mezi relevantní tématické okruhy pro tvorbu znaku patří například konstituce

tzv. mluvícího znamení (vyjádření názvu obce), reflexe historické pečetní či razítkové symboliky obce, vyjádření patrona obce, odkaz na význačné události nebo pověsti a mýty v dějinách obce, připomenutí erbovních motivů někdejších feudálních majitelů obce či panství, poukaz na specifické historické či současné řemeslné a jiné pracovní aktivity obyvatel obce, nebo vykreslení určitého relevantního přírodního motivu krajiny, do ž je obec zasazena.

Vlajka obce by měla odpovídat podobě či symbolice znaku obce. Jednou z možností je konstituce geometricky koncipované vlajky ve formě kombinace horizontálních

či vertikálních pruhů a případně dalších geometrických obrazců, barevně odvozených ze znakových tinktur a doplněných fakultativně o některé relevantní znakové figury pro zdůraznění neopakovatelnosti každé vlajky. Čas to - a zejména u lokalit bez

městského statutu, kde vzniká vlajka současně se znakem – se přistupuje rovněž k tzv. opakování znaku, což znamená, že vlajka obce stejnou či velmi podobnou figurální kompozici jako obecní znak.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
313730501ce412413ac8512af2f4df23.jpg 45.5 Kb
benesov-nad-ploucnici-socha-sv.-vojtecha-v-ulici-sokolsky-vrch-2-.jpg 2563.6 Kb
komentar-k-vyvoji-variant-znaku.docx 169.7 Kb
radhostice-znak-a-vlajka-varianty-1-6.pdf 39.9 Kb
radhostice-znak-a-vlajka-varianty-7-15.pdf 77.4 Kb

Sběr nebezpečného odpadu

Vážení spoluobčané,

ve dnech 12. - 14. července se uskuteční sběr nebezpečného a objemného odpadu do kontejneru firmy Rumpold.

Bude probíhat stejně jako v loňském roce na parkovišti před KD v Radhosticích.

Do kontejneru můžete umístit veškerý odpad, který NELZE vytřídit do popelnic na směsný odpad a do kontejnerů na tříděný odpad.

Vaše Obec

 


Prodej palivového dříví

Vážení spoluobčané,

nabízíme Vám možnost nákupu palivového dříví za cenu 300,- Kč.

Předběžný limit 5 m3 na číslo popisné včetně chalupářů.

Zájemci se hlaste  u p. Nohy Jiřího t.728314854. 


Předpouťová zábava v Radhosticích

Vážení spoluobčané,

s předstihem Vás zveme na pozdně odpolední zábavu s odpoledním fotbálkem dne 17.8.2019 před sousedskou poutí ve Lštění, která se koná 18.8.2019. 

Hudba - De Facto Vimperk, občerstvení - grilované prasátko, možné je i nějaké překvapení.

Srdečně Vás zve 

Vaše Obec a SDH.

 


Termín pouti sv. Vojtěcha

Vážení spoluobčané,

vzhledem k množícím se dotazům oznamujeme, že pouť sv. Vojtěcha se koná 28.4.2019.

 


Něco o třídění skla

Vážení spoluobčané,

v tomto videu uvidíte zajímavé informace o třídění skla:

 https://tv.idnes.cz/domaci/trideni-sklo-odpad-zeleny-bily-kontejner-zpracovani-amt-pribram.V181003_213010_xman_smls


Úprava okolí hřbitova ve Lštění

Vážení spoluobčané,

dovolte mi poděkovat panu Zdeňku Vyskočilovi ze Sv. Máří, který v součinnosti s námi provedl doslova zahradnickou úpravu terénu pod hřbitovem ve Lštění. Myslím si, že si to kostel a jeho okolí už dávno zasloužilo.  Podívejte se na foto v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20190325-080045.jpg 2925.4 Kb

Informace o třídění odpadů

Vážení spoluobčané,

na zasedání zastupitelstva obce byly schváleny nové obecně závazné vyhlášky o třídění odpadu a o komunitní kompostárně. K tomuto kroku bylo nutné přistoupit, neboť původní vyhláška již delší dobu neodpovídala zákonným normám ČR.

Novinky:

1.Veškeré komunální odpady můžete třídit  –

plasty, papír, sklo, jedlý olej a směsný komunální odpad  je odvážen přímo z kontejnerů a popelnic umístěných v obci

kovy, objemný odpad a nebezpečný odpad můžete umístit BEZPLATNĚ na Sběrný dvůr ve Vimperku  a nově i ve Vlachovo Březí  /obec opět chystá na letní prázdniny víkendový sběr tohoto odpadu, aby občané ušetřili na dopravě odpadu/

2.Stavební odpad můžete umísťovat  ZA POPLATEK na Sběrný dvůr ve Vimperku a nově i ve Vlachovo Březí

3. Rostlinné zbytky můžete umísťovat nově na komunitní skládce /bývalá skládka komunálního odpadu k Budilovu/

4. Nepotřebný textil můžete nově umísťovat do kontejneru Nadace Sova v Radhosticích

5. Elektroodpad můžete třídit s místními hasiči /ostatní patří do Sběrného dvora/

 

Děkujeme všem našim občanům a také majitelům rekreačních objektů, že budou plně využívat odpadový systém obce, který řeší likvidaci veškerého odpadu vzniklého v Obci Radhostice.

 

Ing. Jan Kofroň

starosta obce

 

 

 


Sběr jedlého oleje

Vážení spoluobčané,

naše obec již téměř rok zajišťuje sběr použitého jedlého oleje. Od roku 2020 bude sběr povinný - viz příloha. Prosíme, šetřete naše životní prostředí a využijte naší nádoby na sběr umístěné v Radhosticích. Děkujeme

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-3.jpg 668 Kb

Obecní kronika

Vážení spoluobčané,

s potěšením Vám oznamujeme, že na našich webových stránkách naleznete nový odkaz /v levém sloupečku dole/, pod kterým je umístěna digitalizovaná kronika obce. Doufáme, že při jejím čtení strávíte příjemné chvilky a oceníte úsilí našich předků zdokumentovat dění v obci a zachovat tak vzpomínky pro další generace. Je pro nás velkou výzvou najít někoho, kdo by v této práci pokračoval, i když s dvacetiletou pauzou.

Vaše Obec

 


Kořenové čistírny

Vážení spoluobčané,

 

na Výroční schůzi obce jsme zmiňovali možnost řešení problémů okolo čištění odpadních vod v naší obci pomocí kořenových čistíren. Pro inspiraci a k zamyšlení Vám dáváme odkaz na jednu z variant takové čistírny http://korenova-cisticka.cz/.

Vaše Obec

 


Hlášení rozhlasu - registrace

Vážení spoluobčané,

na zasedání zastupitelstva obce dne 16.7.2018 jsme se rozhodli, že zkušebně zavedeme systém informování občanů a výstražného systému pomocí aplikace Hlášení rozhlasu, která umožnuje bleskové informování občanů pomocí SMS, emailů nebo přes sociální síť, např. Facebook. Do tohoto systému se můžete sami registrovat přes internetový odkaz http://radhostice.hlasenirozhlasu.cz/, v pravém rohu je odkaz ODEBÍRAT HLÁŠENÍ  nebo pomocí registrace písemné. K této písemné registraci je potřeba formulář, který Vám bude doručen do schránek. Formulář si ho můžete prohlédnout a vytisknout z přílohy. Představení služby naleznete na stránkách https://hlasenirozhlasu.cz/predstaveni.

Do chytrých telefonů si můžete stáhnout přes Google Play i aplikaci Hlášení rozhlasu /pište s háčky a čárkami/, která umožnuje pročítání historie zpráv, veškeré informování bude propojeno i webovými stránkami obce www.radhostice.cz/.

Upozorňujeme, že z důvodu ochrany osobních údajů postupně opustíme informování občanů prostřednictvím  SMS , zasílaných z mobilu a přejdeme na informování pomocí SMS, emailů apod. odesílaných přes Hlášení rozhlasu.cz. Je plně na Vás, jestli se do nového systému přihlásíte a tím vyslovíte souhlas s použitím Vašich osobních údajů. Pokud se nepřihlásíte k zasílání SMS nebo emailů, můžete nahlížet do Hlášení rozhlasu.cz  přes  https://www.radhostice.cz/hlaseni-rozhlasu/ nebo přes aplikaci Hlášení rozhlasu.cz  v smartphonu.

Formulář k registraci v pdf je v příloze.

Logo Hlášení rozhlasu - registrace

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
radhostice-cz-letacek-pro-obcany-novy.pdf 424.8 Kb

Nové složení zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

oznamujeme Vám, že ke dni 29.5.2020  rezignovala Ing. Zdeňka Šetková. Složení zastupitelstva najdete na odkazu: https://www.radhostice.cz/obec/zastupitelstvo/

Vaše Obec