Oznámení

Těžba kůrovcové kalamity

Vážení spoluobčané,

těžba kůrovcové kalamity se blíží svému konci. Bohužel při tom vezme za své veškerá tržní produkce našich obecních lesů, která mohla v budoucích letech obohacovat pravidelně náš obecní rozpočet. Obnova lesa nás naopak v budoucích letech bude stát nemalé prostředky, takže musíme v obecním rozpočtu vytvořit dostatečnou rezervu. Těžbu dříví bohužel doprovází i takové excesy, jako je dvojitá krádež dopravních značek umístěných na silnici k Budilovu, které povinně označují tzv. zvláštní užívání komunikace. Osobně si myslím, že značky nikdo nepotřebuje, chce pouze škodit naší Obci.

Váš starosta