Oznámení

Tvorba obecního znaku a vlajky

Vážení spoluobčané!

Zastupitelstvo obce oslovilo v minulém roce pana Mgr. Jana Tejkala, aby pro naši obec vytvořil  znak a vlajku. V příloze je přiložen komentář k jednotlivým variantám, varianty 1-6 byly diskutovány a na základě našeho požadavku na úpravu byly vytvořeny varianty 7-15. Členové zastupitelstva, kteří se ke znaku vyjadřovali se kloní k variantám 11 a 12, které podle nás nejlépe vystihují symboly obce - sv. Vojtěcha, Jana Nepomuckého, Jakuba Bursu.

Návrh znaku a vlajky schvaluje zastupitelstvo obce, žádáme Vás o vyjádření názoru k navrženým variantám, zejména pak k námi preferovaným variantám 11 - 12. Názor můžete zaslat prostřednictvím našeho mailu : info@radhostice.cz

Většina obcí České republiky již mají svůj znak a vlajku.Všechny schválené znaky obcí najdete na tomto odkazu 

https://rekos.psp.cz/vyhledani-symbolu

 

Pravidla pro tvorbu znaku

Právo na znak a vlajku:

Zákon o obcích (obecní zřízení) v paragrafu § 34a stanoví, že:

(1) Obce mohou mít znak a vlajku obce.

(2) Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udělit. Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost obce změnit znak nebo vlajku obce.

(3) Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.

Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Žádosti o udělení symbolů obce projednává Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je součástí Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jenž vyslovuje souhlas s návrhy znaků a vlajek obcí.

Tvorba nových obecních symbolů:

 

Znak a vlajka musí respektovat soubor více či méně pevně stanovených heraldických a vexilologických zásad a musí rovněž vykazovat zřetelný významový vztah k lokalitě, kterou reprezentují.

Mezi relevantní tématické okruhy pro tvorbu znaku patří například konstituce

tzv. mluvícího znamení (vyjádření názvu obce), reflexe historické pečetní či razítkové symboliky obce, vyjádření patrona obce, odkaz na význačné události nebo pověsti a mýty v dějinách obce, připomenutí erbovních motivů někdejších feudálních majitelů obce či panství, poukaz na specifické historické či současné řemeslné a jiné pracovní aktivity obyvatel obce, nebo vykreslení určitého relevantního přírodního motivu krajiny, do ž je obec zasazena.

Vlajka obce by měla odpovídat podobě či symbolice znaku obce. Jednou z možností je konstituce geometricky koncipované vlajky ve formě kombinace horizontálních

či vertikálních pruhů a případně dalších geometrických obrazců, barevně odvozených ze znakových tinktur a doplněných fakultativně o některé relevantní znakové figury pro zdůraznění neopakovatelnosti každé vlajky. Čas to - a zejména u lokalit bez

městského statutu, kde vzniká vlajka současně se znakem – se přistupuje rovněž k tzv. opakování znaku, což znamená, že vlajka obce stejnou či velmi podobnou figurální kompozici jako obecní znak.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
313730501ce412413ac8512af2f4df23.jpg 45.5 Kb
benesov-nad-ploucnici-socha-sv.-vojtecha-v-ulici-sokolsky-vrch-2-.jpg 2563.6 Kb
komentar-k-vyvoji-variant-znaku.docx 169.7 Kb
radhostice-znak-a-vlajka-varianty-1-6.pdf 39.9 Kb
radhostice-znak-a-vlajka-varianty-7-15.pdf 77.4 Kb