Oznámení

Veřejný rozhlas

Vážení spoluobčané,

oznamujeme Vám, že dne 18.9.2019 byl obcí předán do užívání nový místní rozhlas, který umožní rychlé informování obyvatel, zejména starších občanů, kteří nejsou závislí na mobilních telefonech. Místní rozhlas byl pořízen s šedesátiprocentní dotací Jihočeského kraje z Programu rozvoje venkova pro rok 2019.

Vaše Obec