Oznámení

Vodoměry

Vážení spoluobčané,

na zasedání zastupitelstva 9.8.2019 bylo rozhodnuto, že do konce letošního roku provede dodavatelská firma montáž vodoměrů na všechny připojky obecního vodovodu. V případě, že montáž nebude možné provést z důvodu nepřipravenosti přípojky nebo odběratel montáž odmítne, bude od 1.1.2021 účtováno vodné paušálem v maximální možné výši dle vyhlášky. Zároveň bude od 1.1.2021 s každým odběratelem uzavřena smlouva o dodávce vody v souladu se zákonem. Podmínkou této smlouvy je odečet vodného z vodoměru nebo stanovení termínu pro dokončení montáže vodoměru. Vaše Obec