Oznámení

Výstavba nového veřejného rozhlasu

Vážení spoluobčané,

v minulých dnech proběhla v obci rekonstrukce veřejného rozhlasu. Rekonstrukce byla provedena osazením nových hlásičů a instalací nového ovládacího zařízení. Funkce veřejného rozhlasu je zajišťována přes vysílací frekvence - tedy bezdrátově. Hlásiče jsou napájeny solárním panelem nebo přivedením elektřiny na sloupy, pokud to situace dovoluje. Provoz rozhlasu bude zahájen při akci Rozsvěcení vánočního stromku v Radhosticích dne 30.11.2019 . Dále bude samozřejmě prováděno informování občanů pomocí SMS zpráv.

Akce je financována s pomocí 60%ní dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.

Vaše Obec