Úřední deska
Výsledky hlasování za obec Radhostice - volby do PS parlamentu ČR
Telefonní spojení do volební místnosti
Zápis ze zasedání ZO č.3/2021 ze dne 22.9.2021
Oznámení o době a místě konání voleb v obci Radhostice
Informace o počtu a sídle volebního okrsku za obec Radhostice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.a 9.října 2021
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Zákaz používání vody z vodovodu jako pitné vody
Schválený závěrečný účet Mikroregion V.B. 2020
Úřední deska - archiv změn