Úřední deska
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
Jmenování zapisovatele OVK
Oznámení - počet a sídlo volebního okrsku
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Veřejná vyhláška - kůrovec
Úřední deska - archiv změn