Aktuality

Prodej dříví
více
Přechod vysílání TV - informace
více
Změna osvobození od daně z nemovitosti
více
Termíny svozu směsného komunálního odpadu 2020
více
Zápis ze zasedání ZO č.5/2019 ze dne 17.12.2019
více
Schválený rozpočet obce Radhostice 2020
více
Seniorské a rodinné pasy
více
Rekonstrukce veřejného osvětlení
více
Rozpočet obce 2020
více
Obecně závazná vyhláška č.3/2019
více
Realizace pasportu dopravního značení
více
Výstavba nového veřejného rozhlasu
více
Rekonstrukce veřejného osvětlení
více
Výbory obce
více
Kaplička Radhostice
více
Anděl na drátě
více
Zápis ze zasedání ZO č.4/2019 ze dne 20.10.2019
více
Těžba kůrovcové kalamity
více
Nové složení zastupitelstva
více
Akce Čepřovice
více
Veřejný rozhlas
více
Obnova lesů s pomocí dobrovolných hasičů
více
Nové složení zastupitelstva
více
Kolaudace
více
Sraz rodáků - fotografie
více
Kamerové záznamy z dronu
více
Obecní znak a vlajka
více
Dotační program na DČOV 2020
více
Zápis ze zasedání ZO č.3/2019 ze dne 9.8.2019
více
Obnova katastrálního operátu
více
Pozvánka na akce Obce Lipovice
více
Údržba veřejného prostranství
více
Úřední hodiny
více
Novinka v odpadech
více
Tvorba obecního znaku a vlajky
více
Zápis ze zasedání ZO č.2/2019 ze dne 17.5.2019
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADHOSTICE ZA ROK 2018
více
Sazebník úhrad
více
Veřejná vyhláška - kůrovec
více
Sběr nebezpečného odpadu
více
Předpouťová zábava v Radhosticích
více
Prodej palivového dříví
více
Termín pouti sv. Vojtěcha
více
Závěrečný účet obce Radhostice za rok 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
více
Něco o třídění skla
více
Úprava okolí hřbitova ve Lštění
více
Informace o třídění odpadů
více
Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o odpadech
více
Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o komunitní kompostárně
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místních poplatcích
více
Zápis ze zasedání ZO č.1/2019 ze dne 10.3.2019
více
Informace k rozpočtům
více
Sběr jedlého oleje
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Schválený rozpočet obce Radhostice 2019
více
Strategický plán rozvoje obce
více
Obecně závazná vyhláška
více
Plán zimní údržby
více
Obecní kronika
více
Kořenové čistírny
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
více