Aktuality

Nové dokumenty ke koronaviru
více
Výzva občanům
více
Zápis do ZŠ
více
Prokazování totožnost po době platnosti průkazů
více
Nouzová sterilizace roušek
více
Opatření - nákupy senioři
více
Rozhovor s varováním
více
Nařízení hejtmanky Jč. kraje
více
Důležité rady o rouškách
více
Oznámení České pošty
více
Uzavření Obecního úřadu
více
Usnesení vlády ze dne 18.3.2020
více
Pracovně-právní nároky při epidemii
více
Přechod na DVBT-2 - změna
více
Návod na ušití ochranné roušky
více
Pokyny pro karanténu na koronavirus
více
Zrušení zasedání zastupitelstva
více
Důležitý rozhovor, který otevírá oči
více
Koronavirus 16.3.2020
více
Oznámení Finanční správy
více
Koronavirus - informace
více
Koronavirus - nové usnesení vlády
více
Nové dokumenty ke koronaviru
více
Koronavirus
více
Pouťová zábava a setkání rodáků 2020
více
Pouť ve Lštění
více
Slavnostní schůze Obce Radhostice
více
Prodej dříví
více
Změna osvobození od daně z nemovitosti
více
Termíny svozu směsného komunálního odpadu 2020
více
Zápis ze zasedání ZO č.5/2019 ze dne 17.12.2019
více
Schválený rozpočet obce Radhostice 2020
více
Seniorské a rodinné pasy
více
Rekonstrukce veřejného osvětlení
více
Rozpočet obce 2020
více
Obecně závazná vyhláška č.3/2019
více
Realizace pasportu dopravního značení
více
Výstavba nového veřejného rozhlasu
více
Rekonstrukce veřejného osvětlení
více
Výbory obce
více
Kaplička Radhostice
více
Anděl na drátě
více
Zápis ze zasedání ZO č.4/2019 ze dne 20.10.2019
více
Nové složení zastupitelstva
více
Akce Čepřovice
více
Veřejný rozhlas
více
Obnova lesů s pomocí dobrovolných hasičů
více
Nové složení zastupitelstva
více
Kolaudace
více
Sraz rodáků - fotografie
více
Kamerové záznamy z dronu
více
Obecní znak a vlajka
více
Dotační program na DČOV 2020
více
Zápis ze zasedání ZO č.3/2019 ze dne 9.8.2019
více
Obnova katastrálního operátu
více
Pozvánka na akce Obce Lipovice
více
Údržba veřejného prostranství
více
Úřední hodiny
více
Novinka v odpadech
více
Tvorba obecního znaku a vlajky
více
Zápis ze zasedání ZO č.2/2019 ze dne 17.5.2019
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADHOSTICE ZA ROK 2018
více
Sazebník úhrad
více
Veřejná vyhláška - kůrovec
více
Sběr nebezpečného odpadu
více
Předpouťová zábava v Radhosticích
více
Prodej palivového dříví
více
Termín pouti sv. Vojtěcha
více
Závěrečný účet obce Radhostice za rok 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
více
Něco o třídění skla
více
Úprava okolí hřbitova ve Lštění
více
Informace o třídění odpadů
více
Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o odpadech
více
Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o komunitní kompostárně
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místních poplatcích
více
Zápis ze zasedání ZO č.1/2019 ze dne 10.3.2019
více
Informace k rozpočtům
více
Sběr jedlého oleje
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Schválený rozpočet obce Radhostice 2019
více
Strategický plán rozvoje obce
více
Obecně závazná vyhláška
více
Plán zimní údržby
více
Obecní kronika
více
Kořenové čistírny
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
více