Archiv aktualit

Výsledky hlasování za obec Radhostice - volby do PS parlamentu ČR
více
Telefonní spojení do volební místnosti
více
Zápis ze zasedání ZO č.3/2021 ze dne 22.9.2021
více
Oznámení o době a místě konání voleb v obci Radhostice
více
Směrnice GDPR
více
Pozvánka na schůzi zastupitelstva
více
Informace o počtu a sídle volebního okrsku za obec Radhostice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.a 9.října 2021
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021
více
Převařování vody - metodika
více
Zákaz používání vody z vodovodu jako pitné vody
více
Schválený závěrečný účet Mikroregion V.B. 2020
více
Zápis ze zasedání ZO č.2/2021 ze dne 30.6.2021
více
Rozpočtový výhled Obce Radhostice pro roky 2022 - 2024
více
Dotační program na DČOV 2021
více
Zápis ze zasedání ZO č.1/2021 ze dne 28.4.2021
více
Harmonogram svozu odpadů 2021
více
Rozpočtové opatření č. 1 - 2021
více
Zápis ze zasedání ZO č.6/2020 ze dne 18.12.2020
více
Schválený rozpočet obce Radhostice 2021
více
Zápis ze zasedání ZO č.5/2020 ze dne 30.10.2020
více
Zápis ze zasedání ZO č.2/2020 ze dne 29.5.2020
více
Návrh Závěrečného účtu Obce Radhostice za rok 2019 a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019
více
Zápis ze zasedání ZO č.5/2019 ze dne 17.12.2019
více
Schválený rozpočet obce Radhostice 2020
více
Obecně závazná vyhláška č.3/2019
více
Výbory obce
více
Kaplička Radhostice
více
Zápis ze zasedání ZO č.4/2019 ze dne 20.10.2019
více
Zápis ze zasedání ZO č.3/2019 ze dne 9.8.2019
více
Zápis ze zasedání ZO č.2/2019 ze dne 17.5.2019
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADHOSTICE ZA ROK 2018
více
Sazebník úhrad
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
více
Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o odpadech
více
Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o komunitní kompostárně
více
Zápis ze zasedání ZO č.1/2019 ze dne 10.3.2019
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Schválený rozpočet obce Radhostice 2019
více
Strategický plán rozvoje obce
více
Plán zimní údržby
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
více
SLOŽENÍ NAŠEHO OBYVATELSTVA KE DNI 1. 1. 2013
více
SLOŽENÍ NAŠEHO OBYVATELSTVA KE DNI 1. 1. 2012
více