Aktuality - oznámení

Rekonstrukce cest

Vážení spoluobčané,

V letošním roce pokračujeme v opravě cest.  V současné době je dokončena oprava cesty od kříže nad Dvorcem směrem k salaši na parcelách č.846/1 a 841/2 v k.ú. Lštění a to v celkové délce 1350 m. 1. část v délce cca 1000 m je zpevněna kamenivem, zbývající část je uklizena od náletů, rozšířena a urovnána.

Fotogalerie

Váš starosta