Spolky

POŽÁRNÍ SBOR V RADHOSTICÍCH

Hasičský sbor v Radhosticích byl založen v roce 1929, poté co ze dne 7. dubna na 8. dubna v roce 1927 vypukl oheň v Radhosticích, který zničil stavení čp. 37 a stodolu u stavení čp. 33, v době  této v čp. 37 bydlel p. Václav Nový a v čísle 33 pani Mikešová Antonie.

Ve stavení čp. 37  se staly obětí požáru tři kusy hovězího dobytka, které se udusily  ve stáji a právě tento oheň dal podnět k založení hasičského zboru zde v Radhosticích, když se ukázala, tak nalehavá jeho potřeba, neboť v celém blízkém okolí nebylo vůbec žádné stříkačky.

Hned na to 21. září v roce 1930 vznikl požár v domu čp. 16 v Radhosticích kde byla stříkačka vyzkoušena a oheň uhašen, což bylo velmi dobře hodnoceno všemi občany.

V roce 1935 se hasiči začali podílet na kultuře zde v Radhosticích, byl založen divadelní odbor sboru dobrovolných hasičů a bylo postaveno vlastní divadelní jeviště, které zhotovili pan Rudolf Hödl a bratří Vojtěch a Jaroslav Jirouškovi a byla sehraná celá řada divadelních her, které soužily po stránce výchovné všemu našemu lidu. Zakládajících členů bylo 16 a dnes je jich 38.

V roce 1958 dostal náš hasičský sbor motorovou stříkačku PP8 od Okresního výboru požární ochrany. V roce 1969 10. červevna dostali novou motorovou stříkačku PS 12 a stříkačka PP8 byla předána požárnímu sboru ve Dvorci a Lštění.

Nová požární zbrojnice v horních Radhosticích se začala budovat v roce 1928. Víme že to neměli lehké, ale bylo jich podstatně více v té naší vesnici než je tomu dosud. Tolik kolik nás je dnes v celé obci, tak v té době chodilo jenom dětí do školy ve Lštění. V roce 1935 bylo ve škole 111 žáků.

V roce 1985 se začala předělávat stará hospoda na požární zbrojnici. Ten samý rok hasiči získali pro dopravu Robura a v roce 2009 dostali Avii.

V současné době hasičský sbor v Radhosticích má 38 aktivních členů.

 

 

 

 

 

 

 


HASIČSKÝ SBOR VE DVORCI A LŠTĚNÍ

Hasičský sbor ve Dvorci a Lštění byl založen v červenci roku 1930, též po dvou velkých požárech. Spolu s ním v roce 1931 byl založen i hasičský sbor v Libotiny, který v roce 1985 byl sloučen s požárním sborem Radhostice.

V současné době má hasičský sbor ve Dvorci a Lštění 8 členů