Obyvatelstvo

SLOŽENÍ NAŠEHO OBYVATELSTVA KE DNI 1. 1. 2012

 

 

CELKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA
počet obyvatel celkem: 152

z toho žen: 48 %
z toho mužů: 52 %

průměrný věk obyvatel: 40.5065789474

graf

 


VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ OBYVATEL
dospělé ženy: 40%
dospělí muži: 43%
děti: 18%

 

graf

 


RODINY DLE POČTU DĚTÍ
rodiny s 0 dětmi: 40%
rodiny s 1 dítětem: 9%
rodiny s 2 dětmi: 37%
rodiny s 3 dětmi: 11%
rodiny s 4 dětmi: 2%
rodiny s 5 dětmi: 1%

 

graf

 


VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ DĚTÍ
děti do 7 let: 40%
děti od 7 do 15 let: 43%
děti od 15 do 18 let: 17%

 

graf

 


OBYVATELÉ DLE RODINNÉHO STAVU
svobodný/á: 70 osob
ženatý/vdaná: 72 osob
rozvedený/á: 11 osob
vdovec/vdova: 18 osob