Vyhlášky, směrnice, dotační programy
Pasport místních komunikací
Obecně závazná vyhláška č. 4/2021
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021
Obecně závazná vyhláška č.4/2019 - systém shromažďování a třídění odpadu
Obecně závazná vyhláška č.2/2021 místní poplatky - odpady
Obecně závazná vyhláška č.1/2021 - mapové přílohy veřejná prostranství
Obecně závazná vyhláška č.1/2021 místní poplatky z veřejných prostranství
Obecně závazná vyhláška č.3/2019
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek č.2/2019
Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o odpadech
Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o komunitní kompostárně
Strategický plán rozvoje obce
Řád veřejného pohřebiště
Plán zimní údržby
Vymezení zastavěného území
Památková zóna Libotyně
Povolení ke kácení
Změna kompetencí starosty obce
Jednací řád Obecního zastupitelstva
Jak třídit odpady

Vážení spoluobčané,

přidáváme na naše webové stránky návod na třídění odpadů.


INFORMACE PRO NÁJEMCE HROBU