Vyhlášky, směrnice, dotační programy
Obecně závazná vyhláška č.3/2019
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek č.2/2019
Dotační program na DČOV 2020
Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o odpadech
Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o komunitní kompostárně
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místních poplatcích
Strategický plán rozvoje obce
Řád veřejného pohřebiště
Plán zimní údržby
Obecně závazná vyhláška
Obecní vyhláška o poplatcích
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 2018
Vymezení zastavěného území
Památková zóna Libotyně
Povolení ke kácení
Změna kompetencí starosty obce
Jednací řád Obecního zastupitelstva
Poplatky 2018
Jak třídit odpady

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že mnoha občanům (troufneme si říct, že naprosté většině) není jasné, jak třídit různé druhy odpadů,
přidáváme na naše webové stránky návod na třídění. Pozorně čtěte a zkuste se tím řídit a hlavně třídit.


INFORMACE PRO NÁJEMCE HROBU