Výbory obce

Výbory obce

Finanční výbor obce - předseda  -  Pavla Moravcová

                                   členové     -  Ing. Zdeňka Šetková

                                                       Petra Bromová

 

Kontrolní výbor obce - předseda  - Alena Růžičková

                                    členové     - Pavla Falářová

                                                     -  Ivana Novotná