Úřední deska

Zákaz používání vody z vodovodu jako pitné vody

Vážení spoluobčané,

na základě Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jč. kraje Vám oznamujeme, že nám byl vyhlášen

Zákaz používání vody z veřejných vodovodů v Radhosticích, Lštění a Dvorci jako pitné vody.

Rozhodnutí s odůvodněním a výsledky rozborů z 22.7.2021 jsou v příloze. 

Pravděpodobně vlivem neustálých přívalových dešťů došlo k poškození kvality vody z podzemních zdrojů. Vzhledem k tomu, že zdroje pitné vody pro Lštění a Dvorec a částečně i pro Radhostice se nachází pod Dvorcem, apelujeme na majitele nemovitostí ve Dvorci, aby urychleně řešili způsob čištění odpadních vod ze svých nemovitostí a hospodářských budov a vytékání do terénu a vodotečí. K tomu může sloužit dotační program naší Obce na pořízení domácí čistírny.

Uděláme vše, co je v našich silách, aby se kvalita pitné vody vrátila na původní úroveň, jak je patrné z přiložených rozborů vody z března tohoto roku. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
lsteni-29.3.2021.pdf 641 Kb
radhostice-29.3.2021.pdf 641.1 Kb
radhostice-lsteni-dvorce-zakaz-uzivani-vody.pdf 225.8 Kb
rozbor-vody-22.7.2021-lsteni-vodojem.pdf 640.4 Kb
rozbor-vody-22.7.2021-radhostice-vodojem.pdf 640.4 Kb