Vyhlášky, směrnice, dotační programy

Obecně závazná vyhláška

Vážení spoluobčané,

na zasedání ZO byla schválena nová obecně závazná vyhláška o místních poplatcích. Výše poplatku za psa je stanovena až od 2. psa ve vlastnictví poplatníka, poplatek za odpad zůstává stejný a to 500,-Kč za poplatníka. Nově se zavádí poplatek za užití veřejného prostranství - viz vyhláška. Upozorňujeme zejména na změnu splatnosti poplatků:

 

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději

(a) do 31.1. příslušného kalendářního roku  hotově v kanceláři OÚ v Radhosticích (každou středu 9.00-12.00 hodin)

 

(b)  do 31.3. příslušného kalendářního roku a to na účet obce 6921281/0100   -  u platby se neuvádí  variabilní symbol a uvede se v poznámce jméno poplatníka a adresa nemovitosti, ke které se poplatek vztahuje

 

(c) do 31.3. příslušného kalendářního roku  složenkou C

 

(d) obecní úřad může dohodnout s poplatníkem termín úhrady přímo v místě na adrese nemovitosti, ke které se poplatek vztahuje

 

Zároveň s poplatky bude vybíráno vodné, které zůstává ve výši 400,-Kč za poplatníka.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-c.-1-2019.docx 29.9 Kb