Aktuality - oznámení

Oprava vodní nádrže na p.č. 490/36 k.ú. Lštění u Radhostic

Logo eu

PROJEKT:

Oprava vodní nádrže na p.č. 490/36 k.ú. Lštění u Radhostic“

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Radhostice

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Jiří Kotrba, Vlastimil Šilhan

DODAVATEL: VKB stavby s.r.o.

MÍSTO REALIZACE: p.č. 490/36 k.ú. Lštění u Radhostic

CELKOVÉ náklady: 1 262 884,90 Kč

dotace: 884 000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 8.6.2022

Cíl akce (projektu): oprava vodní nádrže

 

 


 


 

FOTODOKUMENTACE


 

STAV PŘED REALIZACÍ:

Oprava vodní nádrže na p.č. 490/36 k.ú. Lštění u Radhostic

Oprava vodní nádrže na p.č. 490/36 k.ú. Lštění u Radhostic

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

Oprava vodní nádrže na p.č. 490/36 k.ú. Lštění u Radhostic

Oprava vodní nádrže na p.č. 490/36 k.ú. Lštění u Radhostic

STAV PO REALIZACI:

Oprava vodní nádrže na p.č. 490/36 k.ú. Lštění u Radhostic

Oprava vodní nádrže na p.č. 490/36 k.ú. Lštění u Radhostic