Kaple Panny Marie Klatovské

Kaple Panny Marie Klatovské

Kaple je včleněna do hřbitovní zdi, pochází z 18. století, zbytky původního oltáře. Součástí původní hřbitovní zdi byl i ambit, který byl koncem 19. století zrušen.