Kaple Svatého Vojtěcha

Kaple Svatého Vojtěcha

Také zvané "Dobrá Voda". Kaple nad pramenem, ze kterého dle pověsti pil svatý Vojtěch. Nachází se východně od kostela. Původní kaple byla vystavěna pravděpodobně již v 17. století, ale roku 1725 byla postavena úplně nová kaple - zděná s dřevěnou nástavbou, šindelovou střechou a jehlancovou vížkou. Plochostropá kaple je bez vybavení.